Sbírka na podporu afrického studenta

Spolek Damaskinos spolu s Bratrstvem pravoslavné mládeže pořádá finanční sbírku na podporu studia Samwela Akeny v pravoslavném patriarchálním semináři v Nairobi.

Samwel pochází ze severní Ugandy, odkud musel uprchnout se svou rodinou před militantními povstaleckými jednotkami do sousední Tanzanie. Ve městě Dar es Salaam sloužil v katedrále sv. Paraskevy jako žalmista. Díky naší sbírce mohl úspěšně absolvovat první dva ročníky studia pravoslavné teologie. Nyní však potřebuje získat finanční prostředky na dokončení posledního ročníku. Školné na jeden semestr činí 550 dolarů a zahrnuje ubytování a stravu v semináři. Absolventi jsou následně připraveni působit a pomáhat v nejtěžších oblastech kontinentu, sužovaném chudobou, nemocemi a ozbrojenými konflikty.

Prosím, podpořte vzdělávání v Africe.

Číslo účtu: 2800628161/2010

Variabilní symbol: 558

Poznámka: Samwel Akena

Samwel v seminární učebně v Nairobi

Samwel v seminární učebně v Nairobi

Napsat komentář

Filed under Pomoc Africe

Kurz byzantské duchovní hudby

Spolek Damaskinos pořádá pro zájemce o mužský chrámový zpěv kurz byzantské duchovní hudby. Lekce vede zdarma dirigent sboru pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze Marios Christou. Účastníci se učí četbě byzantské hudební notace, hlasovému přednesu a interpretaci původních skladeb. Kurz probíhá každou sobotu v chrámu sv. Cyrila a Metoděje (Resslova 9a – boční vchod) v 15:30. Kontakt: hmarioschristou@gmail.com.

BN

Napsat komentář

Filed under Hudba

Podpora vydání knihy starce Sofronije

Revue pro východní křesťanství Parrésia připravila ve své edici k tisku překlad vynikající knihy archimandrity Sofronije Vidět Boha, jaký je. Jedná se o autobiografii, která umožňuje současnému čtenáři seznámit se s autentickou pravoslavnou duchovností skrze praktické příklady, zkušenosti a rady starce. Edici se však nedostává finančních prostředků na sazbu a samotný tisk. Proto vznikla mezi redaktory a čtenáři časopisu spontánní sbírka, která by umožnila knihu vydat. Projekt je možné podpořit prostřednictvím bankovního účtu revue: 2800338885/2010. Krátkou ukázku z knihy si lze přečíst na webu Parrésie.

S

Napsat komentář

Filed under Literatura

Pravoslavný diář

Malířka ikon Cvetomira Cvetková vytvořila a vlastním nákladem vydala Pravoslavný diář na rok 2015. Obsahuje všechny svátky, posty, jména světců a ikony na jednotlivé dny podle gregoriánského i juliánského kalendáře. Diář je vyhotoven ve čtyřech variantách: A5 barevná (110 Kč), A5 černobílá (80 Kč), 10×15 cm barevná (70 Kč), 10×15 cm černobílá (40 Kč). Objednat ho lze na adrese ikn@centrum.cz, nebo zakoupit v pražském katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

 

diář – kopie

Napsat komentář

Filed under Ikonomalba

Vánoční sbírka pro etiopské děti

Spolek Damaskinos vyhlašuje vánoční sbírku na pomoc dětem, které se ocitly samy a bez prostředků v ulicích Addis Abeby, hlavního města Etiopie. Důvody jejich situace jsou různé: útěk od rodiny, vyobcování, snaha o výdělek daleko od domova, zlákání kriminálními gangy, osiření. S problémem pouličních dětí se potýká každé velké město Afriky. Náš projekt zajišťují přímo na místě sami obyvatelé Addis Abeby: psycholog a diakon pravoslavné církve Addis Alemayehu spolu se skupinou dobrovolníků. Snaží se děti zaopatřit základními potřebami: pitnou vodou, jídlem a oblečením. Kontaktují je v okrajových čtvrtích a slumech města, které jsou často nedostupné zahraničním pracovníkům. Pokoušejí se s dětmi navázat vztah a začlenit je zpátky do společnosti, k čemuž využívají malého komunitního centra ve čtvrti Gulele na severní periferii Addis Abeby. Rozsáhlost celého problému však zdaleka překračuje jejich finanční možnosti. Proto jsme se rozhodli – i na základě osobní zkušenosti z nedávné návštěvy města – Addisově iniciativě pomoci.

Vánoční sbírka tak poputuje přímo k potřebným – bez dalších přidaných nákladů.

Děkujeme všem, kdo se rozhodnou na ni přispět.

Údaje o sbírce:

Číslo účtu: 2800628161/2010

Variabilní symbol: 815

Poznámka: Etiopie

Čtvrť Gulele

Čtvrť Gulele

Děti na snímku A. Alemayehua

Děti na snímku A. Alemayehua

Distribuce pomoci

Distribuce pomoci

Addis Alemayehu

Addis Alemayehu

Komunitní centrum ve čtvrti Gulele

Komunitní centrum ve čtvrti Gulele

Napsat komentář

Filed under Pomoc Africe

Sbírka na pomoc Sieře Leone

Spolek Damaskinos vyhlašuje sbírku na pomoc lidem postiženým epidemií eboly v Sieře Leone. Výtěžek sbírky poslouží na humanitární pomoc, kterou organizuje přímo v epicentru nákazy, hlavním městě Freetownu, kněz a vedoucí pravoslavného střediska, otec Themistocles Adamopoulos. Vybrané prostředky budou určeny na nákup zdravotnických potřeb, ochranných oděvů, jídla a dalšího materiálu, nutného k bezpečnému fungování centra, jehož součástí je klinika,  škola a domov pro tělesně postižené. Způsob pomoci konzultujeme přímo s o. Themistoclem.

Údaje o sbírce:

Číslo účtu: 2800628161/2010

Variabilní symbol: 725

Poznámka: Sierra Leone

 

Kontaktní údaje: damaskinos.org@gmail.com

 

Více o otci Themistoclovi a jeho pomoci najdete zde

 

SL1

Napsat komentář

Filed under Pomoc Africe

Festival Archaion Kallos 2014

Žena v hudbě východního křesťansktví

Sdružení Filokallia Vás zve také letos do katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze na krásné duchovní a hudební zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos.

Řecký výraz Archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve Archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Sdruže ní Filokallia (jehož název pocházející z řečtiny znamená „milovat krásu“) nazvalo takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (Archaion kallos).

Letošní ročník festivalu je výjimečný mimo jiné i proto, že se zabývá tématem „Obraz a přínos žen v tvorbě východního křesťanství“. Tomuto tématu budou věnovány tři koncerty festivalu, na nichž zazní skladby byzantských a postbyzantských skladatelek a nápěvy opěvující ženy v podání ženských sborů (Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Philokallia ensemble, Iuventus paedagogica  aj.).

Součástí festivalu jsou jako každý rok světové premiéry skladeb českých žijících autorů (letos jde o autorky) na pravoslavné liturgické texty a české premiéry renomovaných zahraničních autorů. V tomto roce festival uvede dvě světové premiéry českých současných skladatelek Jany Vöröšové a Sylvy Smejkalové inspirované první byzantskou skladatelkou sv. Kassií a české premiéry Slavnostní liturgie ukrajinské skladatelky Lesji Dyčko a skladby The Troparion of Kassiani britského skladatele Ivana Moodyho.

Festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, znamennyj raspěv, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (A. Kastalskij, P. Česnokov, S. Rachmaninov aj.) až po díla předních současných autorů, jako je např. A. Pärt.

Festival se koná pod záštitou starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové a velvyslankyně Srbska Very Mavrić.

Těšíme se na Vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k Archaion kallos.

 

Program

Sv. Kassia – Pocta nejstarší skladatelce křesťanské hudby

6. 10. 2014, 19:30

Koncert věnovaný tvorbě první byzantské skladatelky, sv. Kassie (9. stol.), v podání ženských sborů. Zazní původní byzantské skladby a také premiéry skladeb současných autorů inspirované tvorbou a osobností sv. Kassie.

Petros Peloponnisios: Tropario tis Kassianis
Ivan Moody: The Troparion of Kassiani (česká premiéra)
Sylva Smejkalová: Kassia’s Bridge (světová premiéra)
Jana Vöröšová: Ek Rizis Agathis (světová premiéra)

Ženský sbor Iuventus paedagogica, řídí Kamila Tůmová
Ženský sbor Philokallia ensemble, řídí Marios Christou
Sólo: Sara Peno (Srbsko) a Evangelia Chaldaiaki (Řecko)

 

Obraz Bohorodičky v hudbě východního křesťanství

7. 10. 2014, 19:30

Byzantský chorál, znamennyj raspěv, A. Kastalskij, S. Rachmaninov, A. Pärt aj.

Koncert věnovaný přesvaté Bohorodičce, na němž zazní mariánské skladby (Bogorodice Děvo, Dostojno jest aj.)

Ženský sbor Foerstrova komorního pěveckého sdružení, řídí Jaroslav Brych

Jako host vystoupí smíšený sbor Imbus pod vedením Víta Novotného a ženské vokální trio Chorodia Agiu Georgiu.

 

Skladatelé dvou metropolí křesťanského východu: Konstantinopol a Moskva

14. 10. 2014, 19:30

Koncert představí jednak postbyzantské skladby řeckých skladatelů, kteří působili v Konstantinopoli (Petros Peloponnisios, K. Pringos aj.), v podání protopsaltise Leukiose Demosthenouse, jednak skladby ruských skladatelů tzv. Moskevské školy v podání Sboru chrámu sv. Cyrila a Metoděje (A. Kastalskij, P. Česnokov, A. Grečaninov aj.).

Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje, řídí Valentina Shuklina a Marios Christou
sólo: Leukios Demosthenous (Kypr)

Jako host vystoupí Komorní sbor chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice (Praha) pod vedením Alexeje Kleptsina.

 

Česká premiéra Slavnostní liturgie
ukrajinské skladatelky Lesji Dyčko

15. 10. 2014, 19:30

Koncert uvede jedno z nejzajímavějších zhudebnění textu Svaté liturgie sv. Jana Zlatoústého
z pera současné ukrajinské skladatelky Lesji Dyčko.

Smíšený sbor Mikrochor, řídí Lukáš Prchal

Bohoslužba

Liturgie sv. Jana Zlatoústého v podání ženských hlasů

5. 10. 2014, 9:30 (dopoledne), vstup volný

Ženský sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje, řídí Valentina Shuklina
Sólo: Sara Peno (Srbsko) a Evangelia Chaldaiaki (Řecko)

 

Místo konání

Všechny koncerty se konají od 19:30 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2. Bohoslužba 5. 10. se koná tamtéž od 9:30.

 

Prodej vstupenek

Vstupenky je možno zakoupit v místě konání vždy hodinu před začátkem koncertu.
Předprodej: Festivalová pokladna, NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY,  Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město
1.–16. 10. 2014, úterý–sobota, 9–17 hod.
Vstupné: 160 Kč; zvýhodněné vstupné: 120 Kč (studenti, důchodci)
Bohoslužba (5. 10.), přednášky a výstava: vstup volný

Rezervace: info@philokallia.com

 

Doprovodné akce

Projekce dokumentárního filmu
JAKUB
režie: Jana Ševčíková

13. 10. 2014, 17.30

Kino PONREPO, Bartolomějská 11,  Praha 1
Vstupenky: 80, 70 Kč
více informací o filmu na www.bio-ponrepo.cz 

Výstava ikon: Svaté ženy

od 5. 10. do 31. 10. 2014 vstup volný

Výstava děl ikonopisek působících v ČR
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov

 

Přednášky

Kořeny křesťanské hudby
prof. PhDr. RNDr. Evžen Kindler, CSc.

9. 10.  2014, 16:15 vstup volný

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
místnost R107
M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1

 

Úcta k Bohorodici v pravoslavné liturgii
Mgr. Markéta Kozinová, Ph.D.

16. 10.  2014, 16:15 VSTUP VOLNÝ

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
místnost R107
M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1

 

Problematika mikrointervalů v Byzantské hudbě

Leukios Demosthenous (Kypr)

16. 10.  2014, 17:00 VSTUP VOLNÝ

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
místnost R107
M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1

 

Archaion Kallos

Napsat komentář

Filed under Hudba