Category Archives: Hudba

Kurz byzantské duchovní hudby

Spolek Damaskinos pořádá pro zájemce o mužský chrámový zpěv kurz byzantské duchovní hudby. Lekce vede zdarma dirigent sboru pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze Marios Christou. Účastníci se učí četbě byzantské hudební notace, hlasovému přednesu a interpretaci původních skladeb. Kurz probíhá každou sobotu v chrámu sv. Cyrila a Metoděje (Resslova 9a – boční vchod) v 15:30. Kontakt: hmarioschristou@gmail.com.

BN

Napsat komentář

Filed under Hudba

Festival Archaion Kallos 2014

Žena v hudbě východního křesťansktví

Sdružení Filokallia Vás zve také letos do katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze na krásné duchovní a hudební zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos.

Řecký výraz Archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve Archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Sdruže ní Filokallia (jehož název pocházející z řečtiny znamená „milovat krásu“) nazvalo takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (Archaion kallos).

Letošní ročník festivalu je výjimečný mimo jiné i proto, že se zabývá tématem „Obraz a přínos žen v tvorbě východního křesťanství“. Tomuto tématu budou věnovány tři koncerty festivalu, na nichž zazní skladby byzantských a postbyzantských skladatelek a nápěvy opěvující ženy v podání ženských sborů (Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Philokallia ensemble, Iuventus paedagogica  aj.).

Součástí festivalu jsou jako každý rok světové premiéry skladeb českých žijících autorů (letos jde o autorky) na pravoslavné liturgické texty a české premiéry renomovaných zahraničních autorů. V tomto roce festival uvede dvě světové premiéry českých současných skladatelek Jany Vöröšové a Sylvy Smejkalové inspirované první byzantskou skladatelkou sv. Kassií a české premiéry Slavnostní liturgie ukrajinské skladatelky Lesji Dyčko a skladby The Troparion of Kassiani britského skladatele Ivana Moodyho.

Festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, znamennyj raspěv, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (A. Kastalskij, P. Česnokov, S. Rachmaninov aj.) až po díla předních současných autorů, jako je např. A. Pärt.

Festival se koná pod záštitou starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové a velvyslankyně Srbska Very Mavrić.

Těšíme se na Vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k Archaion kallos.

 

Program

Sv. Kassia – Pocta nejstarší skladatelce křesťanské hudby

6. 10. 2014, 19:30

Koncert věnovaný tvorbě první byzantské skladatelky, sv. Kassie (9. stol.), v podání ženských sborů. Zazní původní byzantské skladby a také premiéry skladeb současných autorů inspirované tvorbou a osobností sv. Kassie.

Petros Peloponnisios: Tropario tis Kassianis
Ivan Moody: The Troparion of Kassiani (česká premiéra)
Sylva Smejkalová: Kassia’s Bridge (světová premiéra)
Jana Vöröšová: Ek Rizis Agathis (světová premiéra)

Ženský sbor Iuventus paedagogica, řídí Kamila Tůmová
Ženský sbor Philokallia ensemble, řídí Marios Christou
Sólo: Sara Peno (Srbsko) a Evangelia Chaldaiaki (Řecko)

 

Obraz Bohorodičky v hudbě východního křesťanství

7. 10. 2014, 19:30

Byzantský chorál, znamennyj raspěv, A. Kastalskij, S. Rachmaninov, A. Pärt aj.

Koncert věnovaný přesvaté Bohorodičce, na němž zazní mariánské skladby (Bogorodice Děvo, Dostojno jest aj.)

Ženský sbor Foerstrova komorního pěveckého sdružení, řídí Jaroslav Brych

Jako host vystoupí smíšený sbor Imbus pod vedením Víta Novotného a ženské vokální trio Chorodia Agiu Georgiu.

 

Skladatelé dvou metropolí křesťanského východu: Konstantinopol a Moskva

14. 10. 2014, 19:30

Koncert představí jednak postbyzantské skladby řeckých skladatelů, kteří působili v Konstantinopoli (Petros Peloponnisios, K. Pringos aj.), v podání protopsaltise Leukiose Demosthenouse, jednak skladby ruských skladatelů tzv. Moskevské školy v podání Sboru chrámu sv. Cyrila a Metoděje (A. Kastalskij, P. Česnokov, A. Grečaninov aj.).

Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje, řídí Valentina Shuklina a Marios Christou
sólo: Leukios Demosthenous (Kypr)

Jako host vystoupí Komorní sbor chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice (Praha) pod vedením Alexeje Kleptsina.

 

Česká premiéra Slavnostní liturgie
ukrajinské skladatelky Lesji Dyčko

15. 10. 2014, 19:30

Koncert uvede jedno z nejzajímavějších zhudebnění textu Svaté liturgie sv. Jana Zlatoústého
z pera současné ukrajinské skladatelky Lesji Dyčko.

Smíšený sbor Mikrochor, řídí Lukáš Prchal

Bohoslužba

Liturgie sv. Jana Zlatoústého v podání ženských hlasů

5. 10. 2014, 9:30 (dopoledne), vstup volný

Ženský sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje, řídí Valentina Shuklina
Sólo: Sara Peno (Srbsko) a Evangelia Chaldaiaki (Řecko)

 

Místo konání

Všechny koncerty se konají od 19:30 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2. Bohoslužba 5. 10. se koná tamtéž od 9:30.

 

Prodej vstupenek

Vstupenky je možno zakoupit v místě konání vždy hodinu před začátkem koncertu.
Předprodej: Festivalová pokladna, NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY,  Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město
1.–16. 10. 2014, úterý–sobota, 9–17 hod.
Vstupné: 160 Kč; zvýhodněné vstupné: 120 Kč (studenti, důchodci)
Bohoslužba (5. 10.), přednášky a výstava: vstup volný

Rezervace: info@philokallia.com

 

Doprovodné akce

Projekce dokumentárního filmu
JAKUB
režie: Jana Ševčíková

13. 10. 2014, 17.30

Kino PONREPO, Bartolomějská 11,  Praha 1
Vstupenky: 80, 70 Kč
více informací o filmu na www.bio-ponrepo.cz 

Výstava ikon: Svaté ženy

od 5. 10. do 31. 10. 2014 vstup volný

Výstava děl ikonopisek působících v ČR
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov

 

Přednášky

Kořeny křesťanské hudby
prof. PhDr. RNDr. Evžen Kindler, CSc.

9. 10.  2014, 16:15 vstup volný

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
místnost R107
M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1

 

Úcta k Bohorodici v pravoslavné liturgii
Mgr. Markéta Kozinová, Ph.D.

16. 10.  2014, 16:15 VSTUP VOLNÝ

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
místnost R107
M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1

 

Problematika mikrointervalů v Byzantské hudbě

Leukios Demosthenous (Kypr)

16. 10.  2014, 17:00 VSTUP VOLNÝ

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
místnost R107
M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1

 

Archaion Kallos

Napsat komentář

Filed under Hudba

Achilleas G. Chaldaiakis o smyslu byzantské hudby

APřední řecký žalmista a profesor na Athénské univerzitě, Achilleas G. Chaldaiakis, promluvil krátce o smyslu byzantské hudby po svém koncertu, který se uskutečnil v Kroměříži 26. května 2013.

„Tento koncert nám nabízí dobrou příležitost pohovořit chvíli obecně o byzantské hudbě. Budu velmi potěšen, když se s vámi budu moci podělit o několik myšlenek, týkajících se tohoto specifického druhu hudby.

Nejsem si jistý, zda většina z vás bude byzantskou hudbu dobře znát. Mně osobně se vždycky vybaví základní otázka, která je podle mého názoru obvyklá pro všechny, kdo slyší tento specifický hudební styl poprvé: co to vlastně byzantská hudba je?

Byzantská hudba je samozřejmě tradiční církevní hudbou řecké pravoslavné církve. V současné době ji můžete slyšet ve všech chrámech po celém Řecku. Avšak nejedná se pouze o řeckou hudbu. Tutéž hudbu můžete slyšet v pravoslavných chrámech po celém světě. Proto byla byzantská hudba, a to nejen během posledních let, nýbrž před dávnými lety či dokonce staletími, uzpůsobena mnoha jazykům. Tak můžete slyšet specifický zvuk byzantské hudby nejen na Balkáně (např. v Albánii, Srbsku, Rumunsku, Bulharsku a dokonce též v Rusku), ale i v jiných částech Evropy (v němčině, francouzštině, finštině a samozřejmě i v angličtině). Byzantskou hudbu můžete slyšet dokonce i v arabském světě (a je opravdu velmi zajímavé vidět a slyšet, jak byzantská hudba zní v arabském jazyce).

Zvuk byzantské hudby

Osobně se domnívám, že výše zmíněná otázka je spíše filozofického než muzikologického charakteru: co je byzantská hudba? Mohli bychom mluvit dlouhé hodiny o tradici, historii, teorii, technikách, specifických muzikologických pravidlech, týkajících se intervalů a melodie byzantské hudby. Byzantská hudba je modální a monofonická (jednohlasá) řecká hudba. Existuje již dvě tisíciletí, od prvního století rozmachu křesťanství až do dnešních dnů. Od poloviny desátého století se byzantská hudba zaznamenává výhradně prostřednictvím kompletního a autonomního systému notace, pocházejícího z řecké abecedy. Známe a studujeme ho prostřednictvím přibližně sedmi tisíc hudebních rukopisů, obsahujících díla více než tisícovky byzantských a post-byzantských skladatelů.

Mě však nyní bude zajímat jen zvuk byzantské hudby. Jaký je to zvuk? Obvykle říkám, že zvuk byzantské hudby je podobný ´hlasu lehkého vánku´, jak je to příznačně popsáno v známé pasáži Starého zákona, kterou zde připomenu prostřednictvím komentáře řeckého autora Alexandrose Papadiamantise:

´Proroku Elijášovi se Bůh nezjevil v silném větru, ani v zemětřesení, ani v ohni, nýbrž v lehkém vánku. A hlas lehkého vánku je hlasem mírného Pána Ježíše, hlasem evangelia. To je důvod, proč žalmista říká: ,Zpívejme pro mírného Pána Ježíše.‘ A proto musíme v chrámu zpívat mírným hlasem, hlasem lehkého vánku, nikoliv hlasem silným a disharmonickým, který se podobá onomu silnému větru a zemětřesení, ve kterém se Bůh nezjevil.´

Podle mého názoru je byzantská hudba výrazem duše někoho, kdo věří v Boha. Někoho, kdo miluje Boha. Někoho, kdo, obecně, miluje lidi a život. Je to zvuk srdce plného lásky, je to zvuk lásky, zvuk srdce, zvuk citlivé duše. Čistý, měkký a jemný zvuk, který nás může přenést do jiného emocionálního světa, plného krásných a opravdových citů…

Prosím, zamyslete se nad tím: Co potřebují dnešní vztahy? Potřebují opravdové city… Když se na někoho usmějete, obdržíte zpátky opět úsměv; když budete šířit pravdu, obdržíte pravdu; když budete milovat, obdržíte lásku. Dáte své srdce někomu, kdo je pro vás výjimečný, stejně jako musíte dát svou duši někomu, na kom vám záleží… Pro skutečné interprety byzantské hudby je každý posluchač výjimečný. Záleží nám na každém z vás. Proto se vám snažíme dát všechny tyto city, dát vám svou duši, předat vám skutečný zvuk byzantské hudby.

To je konečně důvod, proč v průběhu času byzantská hudba získává po celém světě stále více na popularitě. Protože je něčím unikátním, něčím plným pravdy života, něčím emocionálním, je hudbou, která se může dotknout duše každého a přenést ho do jiného, krásného světa… Mohl bych mluvit o byzantské hudbě dlouhé hodiny, avšak vzdám se teď všech slov. Nechám vás představovat si smysl hudby, smysl všech těch citů skrytých v byzantské hudbě. Nechte samy sebe cestovat do vnímavého světa byzantské hudby a prosím, otevřte své smysly k vnímání toho zvláštního dialogu, který se odehrává mezi interprety a posluchači, dialogu skrze city, dialogu, jehož mluvčími jsou srdce a duše.“

Napsat komentář

Filed under Hudba